Facility Technician

Location: Timisoara, Romania
Job Description:
Asigurarea conditiilor de functionare in parametri a instalatiilor de: climatizare/incalzire, exhaustare, aer comprimat, azot si electrica.
Reports To:
Facility Manager
Duties and Responsibilities:
 • Identifica si marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau care nu prezinta siguranta in utilizare;
 • Efectueaza intretinerea curenta pentru a mentine dispozitivele si aparatele in stare de functionare corecta, in conformitate cu procedurile sau reglementarile in vigoare;
 • Identifica componentele, ansamblele si aparatura din schemele electrice, conform simbolurilor specifice;
 • Intelege si interpreteaza corect legile electrice, pentru determinarea circuitelor si legaturilor dintre componente;
 • Foloseste cunostintele de desen tehnic pentru interpretarea corecta a schemelor electrice;
 • Identifica echipamentele si componentele defecte, in vederea remedierii;
 • Alege sculele, materialele si aparatele de masura conform schemei de lucru;
 • Repune sub tensiune instalatia electrica, in vederea verificarii calitatii lucrarii;
 • Remediaza eventualele defecte si prezinta lucrarea pentru receptie persoanelor abilitate;
 • Respecta cerintele standard de referinta la care compania subscrie, prevederile manualului de management integrat, si procedurile/ instructiunile sistemului de management integrat;
 • Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate si a documentelor intocmite, raspunde disciplinar pentru consecintele deciziilor adoptate;
 • Acorda consultanta tuturor departamentelor in probleme din aria de competenta;
Job Requirements:
 • Studii medii tehnice;
 • Cursuri de pregatire in domeniu;
 • Cunostinte specifice de reparatii si mentenanta / Calificare de electrician;
 • Abilitati analitice; tenacitate, capacitate de a percepe situatiile in mod realist; capacitate organizatorica, capacitate de comunicare verbala si scrisa, capacitate de lucru in conditii de stres, capacitate de a lucra in echipa;
 • Abilitati manuale: pentru a folosi echipamentele destinate indeplinirii sarcinilor;
Submit Resume